WELCOME TO SUGAHUT

 

จากสภาพอากาศของประเทศที่มีความร้อนสูง ส่งผลให้ความต้องการบริโภคเครื่องดื่ม เพื่อช่วยดับกระหายคลายร้อนเพิ่มสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มบรรจุขวด อัดลม น้ำผลไม้ เป็นต้น ดังนั้นการเติบโตของตลาดเครื่องดื่มในไทยจึงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทเล็งเห็นถึงโอกาสการเติบโตในจุดนี้จึงได้ทำการสรรหาและวิจัย เครื่องดื่มแนวใหม่ที่ยังไม่มี ในตลาดเพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับผู้บริโภค และสร้างความแตกต่างในวงการเครื่องดื่มที่มี ความเป็นเอกลักษณ์ของบริษัทเองภายใต้แนวคิดเพื่อผู้บริโภค

เครื่องดื่มน้ำกะทิ ผสมผลไม้

พันธกิจ

นโยบายและแนวความคิดของบริษัทซูการ์ฮัท เทรดดิ้ง จำกัด (SUGAHUT) ที่จะมุ่งหน้าต่อไป เพื่อผลิตสินค้าด้วยใจและมีคุณภาพเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ และ ไลฟ์สไตล์ ของตัวเอง ต่อไปในอนาคต

  • พัฒนากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
  • คัดสรรแต่วัตถุดิบที่มีคุณภาพ พิถีพิถันกับทุกขั้นตอนในการผลิต
  • ใช้วัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติ สะอาด ไม่มีสารเคมีตกค้าง ไม่ใส่สารวัตถุกันเสีย
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ใส่ใจในสุขภาพ
  • สร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักทันสมัยและยอมรับของตลาดภายใต้แบรนด์ซูการ์ฮัท (SUGAHUT)
  • ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม
 

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ซูการ์ฮัทเทรดดิ้ง จำกัด มุ่งหวังก็คือการผลิตสินค้าอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ภายใต้ แบรนด์ SUGAHUT ที่สามารถตอบโจทย์ สินค้าอาหารและเครื่องดื่มแนวเชิงนวัตกรรม

สำนักงานใหญ่

77/340 หมู่.3 บางสีทอง จังหวัดนนทบุรี 11130

089-8941926, 081-9394441

sugahutthai@hotmail.com

สินค้าของเรา

น้ำกะทิผสมผลไม้